Islam (UE4)

Puhtautta, rauhaa sekä Jumalan tahtoon alistumista, sitä on Islam.

Muhammad

Kuva 1.Muhammadia pidetään hyvänä esimerkkinä islamilaisista hyveistä, joita ovat rohkeus, anteliaisuus, puhtaus ja hurskaus.

Muslimit uskovat, että islamin uskonnon on perustanut Muhammad, joka eli noin 570-632jKr.

Muhammad jäi pienenä orvoksi, joten hänet kasvatti setä, joka kuului Quraishin heimoon.25-vuotiaana Muhammad avioitui oman työantajansa Khadijan kanssa. Avioliiton ansiosta Muhammadista tuli taloudellisesti riippumaton, jonka ansiosta Muhammad pystyi toisinaan vetäytymään vuorille mietiskelemään.Ollessaan noin 40-vuotias, sai Muhammad ensimmäisen näkynsä Hiran luolassa. Näyssä Gabriel (Jumalan enkeli) ilmoitti, että Muhammed oli valittu profeetaksi sekä Jumalan sanansaattajaksi.

Hiljalleen Muhammad alkoi kertoa näyistään Mekan kaduilla (sen aikainen tärkeä kauppa ja pyhiinvaellus keskus). Mekkalaiset kauppiaat alkoivat vastustaa Muhammadia, koska hän hyökkäsi varakkaiden elämäntapaa vastaan ja piti itseään jumalallisen ilmoituksen välittäjänä. Tämä antoi vaikutuksen, että hän olisi poliittinen johtaja. Ensin Muhammadia ja hänen seuraajiaan alettiin vainota ja lopulta Muhammadilta kiellettiin hänen oman heimonsa suojelu. Tällöin heimot takasivat jokaisen jäsenensä turvallisuutta ja taloudellisuutta. Niinpä Muhammadin ja hänen seuraajien elämä ei ollut enää turvallista Mekassa, joten heidän oli lähdettävä pois.

Muhammad ja hänen seuraajat muuttivat kaupunkiin vuonna 622 ja nimesivät kaupungin Medinaksi (Profeetan kaupunki). Täällä Muhammad sai soviteltua riitelevät heimot sovintoon, joka kirjattiin sittemmin Medinan perustuslaiksi sanottuun sopimusasiakirjaan. Sopimuksessa tunnustettiin Muhammadin uskonnollisuus ja johtajuus ja määriteltiin Medinan yhteisön rakenne ja heimojen asema. Tästä alkoi islamilainen ajanlasku.

Ennen Medinaan tuloa Muhammad kehotti seuraajia ottamaan Jerusalemin rukous suunnaksi. Medinassa hän kertoi paastomääräyksestä ja määräsi kokouspäiväksi perjantain.

Muhammadille islam oli paluu puhtaaseen abrahamilaiseen perinteeseen, jonka mukaan juutalaiset ja kristityt vääristivät Jumalan ilmoituksia, kun taas Muhammad sai ilmoitukset suoraan jumalalta, joten sanomat eivät vääristyneet ihmisten käsissä. Muhammadin ilmoitukset ei kuitenkaan päässeet vaikuttamaan Medinan juutalaisiin, jotka arvostelivat mm. ilmestysten raamatullista ainesta. Tästä seurasi välirikko, joten islamin harjoittamisen tapoja päätettiin muuttaa. Nyt rukoussuunta oli aina Mekkaan päin (vuoden 624 alken) ja samalla määriteltiin Ramadanin (paastokuukausi) säännöt.

Islamin oppi

Kuva 2. Muhammadin taivasmatka

Islamissa uskotaan vain yhteen Jumalaan, joka on Allah.Muhammadin mukaan kyseessä on sama Jumala kuin Raamatussa kerrottu Abrahamin Jumala.

Koraanissa sanotaan, että Jumala on ikuinen ja näkymätön, kaikkivoipainen ja kaikkitietävä, joka pelkällä sanalla sai luotua taivaat ja maat. Jumalan apuna toimivat sukupuolettomat henkiolennot, enkelit. Tärkeimmät niistä ovat arkkienkelit. Myös jinnit ovat älyllisiä henkiolentoja, mutta kuolevaisia. Ne ovat ihmisen kaltaisia, jotka voivat muuttaa myös muotoaan.

Koraani

Koraanin sanotaan tulleen suoraan Jumalalta, kun alku-koraani saatiin Muhammadin ilmestyksistä. Koraani on koottu kirjan muotoon 600-luvulla. Koraani sisältää 114 suurta , jotka on kutakuinkin järjestetty niiden pituuksien mukaan. Siellä on profeetta kertomuksia, vertauksia, saarnoja, rukouksia ja lakitekstejä.

Kuva 3. Koraani on apuna lähes kaikessa

Muslimit lukevat Koraania joka päivä ääneen sen alkuperäisellä kielellä eli arabialla. Näin siksi, että käännöstä pidetään tulkintana eikä enää alkuperäisenä ja muuttumattomana. Vaikka Koraani on jo pitkän ajan takaa, ei Koraania ole kuitenkaan aina ymmärretty kokoajan samalla tavalla.

Viimeinen päivä

Kuva 4. Arkkienkeli Gabriel esittelemässä syntisten kärsimyksiä helvetissä

Islamissa uskotaan viimeiseen päivään, jolloin kuolleet herätetään ja jokainen ihminen tuomitaan tekojensa mukaan Jumalan edessä. Kuoleman ja ylösnousemuksen välissä, vainaja on välitilassa, jossa saadaan esimakua paratiisista ja helvetistä. Tuomion luvun jälkeen uskovat kuitenkin pääsevät taivaaseen ja epäuskovat palavat helvettiin. Helvetti ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan sieltä voi vapautua , kun on kärsinyt oman rangaistuksensa.

Palaaminen/kääntyminen

Islamin uskonnon näkökulmasta katsottuna ei uskontoon voi kääntyä, vaan siihen palataan. Joka tapauksessa muslimiksi voi ”kääntyä”, kun toistaa uskontunnuksen todistajien edessä.

Uskonnolliset velvollisuudet

COLOURBOX559045

Kuva 5. Rukoilu on arkea

Muslimien usko tulee ilmi jokapäiväisessä elämässä. Uskonnolliset velvoitteet koskevat sekä miehiä että naisia. Nämä uskonnolliset velvollisuudet ilmaistaan uskon pylväinä, jotka ovat uskonnontunnustus, rituaalinen rukous, almuvero, paasto sekä Mekkaan tehtävä pyhiinvaellus.

Rukouksiin on valmistauduttava puhdistautumalla, joka tarkoittaa kasvojen, käsien pesua kyynärpäihin asti ja jalkaterien pesua juoksevalla vedellä. Vaatteiden täytyy myös olla puhtaita.

Islamin uskontunnustus toistetaan joka päivä rukouskutsussa ja rukouksissa. Rituaalinen rukous on tehtävä viisi kertaa päivässä eli aamun koitteessa, keskipäivällä, iltapäivällä, auringon laskiessa ja illalla ennen nukkumista.  Rukouksen kulku on myös tarkasti määrätty eikä siitä poiketa. Kuitenkin kuka tahansa muslimi pystyy olemaan rukouksen johtajana, koska ei ole pappeja.

Perjantain rukouksella on kuitenkin omat johtajansa imaamit, joista otetaan mallia (rukoilijat kumartuvat ja polvistuvat yhtä aikaa).Perjantaisin keskipäivän rukoushetkessä moskeijassa on mukana myös opetuspuhe. Tämän opetuspuheen alku on tarkkaan määritelty, mutta loppu on vapaata puhetta. Rukoushetkiä voidaan pitää myös talon jossakin huoneessa tai huoneistossa. Rituaalisen rukouksen kanssa voidaan esittää myös vapaita pyyntörukouksia.

Toki muslimi voi rukoilla yksinkin missä vain, mutta yhteistä rukoushetkeä suositaan enemmän. Nykyään tämä suositus koskee enemmän miehiä kuin naisia.  Profeetan aikaan niin miehet kuin naisetkin rukoilivat moskeijassa, mutta myöhemmin naisia rohkaistiin (mielestäni ennemminkin pakotettiin) jäämään kotiin. Naisia ei oikeastaan haluta moskeijaan, koska naisten on huolehdittava kodista ja lapsista, joten naisten on vaikea irtautua kotoa. Moskeijassa naisten paikka on aina moskeijan takaosassa tai lehtereillä ylhäällä.  Takaosaan sijoittelua selitetään sillä, että näin naiset eivät pääse häiritsemään miesten keskittymistä.

Almuvero maksetaan omaisuudesta joka vuosi. Koraanin mukaan se maksetaan köyhille, vaikeuksista kärsiville, velallisten auttamiseksi ja yhteisön tarpeisiin, kuten opetukseen. Almuveroa ei ole tarkkaan määritelty vaan jokainen maksaa sitä oman harkintansa mukaan. Maksamatta jättämisestä ei kuitenkaan rangaista.

Ramadan and change

Kuva 6. Ramadanin aikaan muslimit keskittyvät uskonnollisiin asioihin

Joka vuosi vietetään Ramadan-kuukauden ajan paastoa. Tällöin muslimi ei saa syödä, ei juoda, ei olla sukupuoliyhteydessä eikä tupakoida aamunkoiton ja pimeän tulon välisenä aikana. Paastomääräys koskee vain ja ainoastaan terveitä aikuisia, joten sairaat, lapset ja raskaana olevat naiset eivät osallistu tähän paastoon.  Ramadanin päättymistä juhlitaan joka kerta vierailemalla sukulaisten ja ystävien luona sekä lähetetään onnittelukortteja toisille.

Kuva 7. Pyhiinvaellus Mekkaan edes kerran elämässä

Jokaisen muslimin velvollisuus on tehdä vähintään kerran elämässä pyhiinvaellus Mekkaan, jos vain se on mahdollista. Tällöin kaikki miehet pukeutuvat valkoisiin pyhiinvaellusasuihin, koska se korostaa miesten keskinäistä tasa-arvoisuutta.

Pyhiinvaellus tehdään Mekkaa ympäröivällä pyhällä alueella ja se lopetetaan Kaaban kiven kiertämiseen. Hyvin usein tähän kuuluu myös käynti profeetta Muhammadin haudalla Medinassa.

Ohjeita arkipäiviin

Islamin usko sallii syötäväksi kaiken, mikä on hyvää, mutta Koraani kieltää kuitenkin veren, sianlihan ja itsestään kuolleiden eläinten syömisen. Itsestään kuolleiden eläinten syönti kieltoon on hyvin looginen selitys, ei voida tietää mihin eläin on kuollut. Kuolleet eläimet lämpimissä oloissa kun ovat helposti tautien kantajia, joten ne ovat terveydelle vaarallisia. Sikaa taas pidetään saastaisena eläimenä, joka syö jätteitä, joten sian syöminen ei ole sallittu.

Halal-meat

Kuva 8. Halal liha on sallittua syötävää, metsästys ajanviettona kiellettyä

Muslimille on sallittu halal-liha, joka on teurastettu niin, että eläimen kaulavaltimo katkaistaan ja veren annetaan valua kokonaan pois. Islam kieltää eläinrääkkäyksen ja eläinten kidutuksen, joten eläin on tapettava mahdollisimman kivuttomasti.

viini01.jpg

Kuva 9. Jopa viini on kiellettyjen aineiden listalla

Kiellettyjen ruokien syöminen ei kuitenkaan ole rangaistava teko, kun taas alkoholin nauttiminen on. Viinin juominen on rikos, jossa profeetta sunna antaa rangaistuksen. Nykyaikana alkoholin käyttäminen on laajennettu myös muihin huumaaviin aineisiin. Tupakka ei kuitenkaan ole huumaava aine.

Ympärileikkaus

Muslimit ympärileikkaavat poikalapset, vaikka tätä ei Koraanissa määrätä. Tapa on tullut profeetan sunnassa. Siinäkään ei varsinaisesti ole määrätty ajankohtaa, mutta useimmiten ympärileikkaus tehdään jo ennen murrosikää. Tapahtumaa juhlitaan naapureiden ja perheen kesken. Joillakin on tapana vielä pukea poika erityisiin vaatteisiin ja antaa hänelle lahjoja.

Tyttöjen ympärileikkaus ei kuulu islamin uskontoon. Kuitenkin monessa maassa naisten ympärileikkaus on vain initiaatio-riitti, vanha tapa. Ainakin Egyptissä ja Sudanissa tämä tapa on kiellettyä, mutta silti niitä vieläkin harjoitetaan.

naiset hunnuissa

muslim 300x225 Are female converts to Islam part of a new wave of feminism?

Kuva 10.  Naiset kulkevat hunnuissa julkisilla paikoilla

Profeetta Muhammadin aikaan naiset saivat kulkea julkisilla paikoilla ilman huntua. Kotona nainen hunnuttaa itsensä, jos vieraita miehiä on kylässä, mutta muuten he saavat olla ilman huntua. Koraanissa ei kehoteta naisia pukeutumaan huntuun, mutta niin miehiä kuin naisiakin kehotetaan pukeutumaan säädyllisesti.

Yhteisö ja laki

Kuva 11. Sharia on oma lakinsa

Islam on valtiollinen uskonto, jolla on oma lakinsa sharia. Sharin pääasiallinen tehtävä on ohjata ihmisiä elämään Jumalan tahdonmukaista elämää. Sharia voidaan katsoa kahdesta osasta. 1) uskonnolliset velvollisuudet eli rukous, almujen antaminen, paasto ja pyhiinvaellus sekä elämäntavat kuten ruokailu, häät ja hautajaiset. 2) lainopilliset ja poliittiset määräykset, joihin lukeutuvat henkilö- ja perhelait sekä kauppa ja omistuslait.

Oikean toiminnan esimerkkeinä ovat sunnat, jotka on sisälletty habitheihin eli perimätietokokoelmiin. Ne ovat kertomuksia Muhammadin sanomisista ja toimintatavoista.Tärkein on kuitenkin Koraani. Koraanissa on kuitenkin vähän yksityiskohtaisia ohjeita, joten on tukeuduttava myös profeetta Muhammadin sunnaan. Silloin, kun kumpikaan näistä ei tarjoa suoria toimintaohjeita, on sallittua käyttää päättelyä, jolloin etsitään näistä vastaavanlaisia tapauksia. Vaihtoehtona on myös yhdenmukainen mielipide (miesten kesken). Lain lähde voi kuitenkin myös olla vapaa kehittely, joka on vain tiukasti sidottu Koraaniin ja profeetan sunnaan.

Lähteet

Kirja: Uusi Arkki 4, maailman uskonnot. Jussi Ikkala, Kimmo Ketola, Kimmo Kääriäinen, Tuula Sakaranaho, Meri-Satu Sama’neh. Edita Prima oy Helsinki 2012

Kuva 1, 2, 4 . http://fi.wikipedia.org/wiki/Muhammad (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 3. http://fi.wikipedia.org/wiki/Islam (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 5. http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194829320554/artikkeli/sharia-laki+torpattiin+jalleen+yhdysvalloissa+tiesitko+naita+asioita+islamin+laista+.html (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 6. http://blogs.thenews.com.pk/blogs/2012/07/practicing-muslims-only-in-ramadan/ (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 7. http://www.world-architects.com/pages/13_13_mekka (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 8. http://fi.muslimvillage.com/2013/07/22/41702/expert-halal-slaughter-helps-prevent-infectious-diseases/ (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 10. http://blogs.independent.co.uk/2013/02/08/are-female-converts-to-islam-part-of-a-new-wave-of-feminism/ (Hakupäivä 25.5.2014)

Kuva 11. http://islam.ru/en/content/story/sharia-path-salvation (Hakupäivä 25.5.2014)

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s